wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De Stichting

De exploitatie van de oranjerie komt in handen van de Stichting buitenplaats Postwijck. De stichting heeft als doel het dienen van het algemeen nut door, onder andere, maar niet beperkt tot:

  1. De duurzame instandhouding van de historische buitenplaats Postwijck, bestaande uit het complex van monumentaal landhuis, functioneel bijgebouw en historische tuin/ park aanleg, in overeenstemming met haar cultuur historische waarde;
  2. De bevordering van de sociaal maatschappelijke, educatieve en culturele functie van buitenplaats Postwijck;
  3. En al het geen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

i. Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op en het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

ii. Het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, het verstrekken van garanties en het bezwaren van activa van de stichting, onder andere voor verplichtingen van derden, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten.

De stichting tracht dit statutaire doel te bereiken door inkomsten te verwerven met de exploitatie van de te realiseren oranjerie door het accommoderen van vergaderingen