wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Geschiedenis

Ze is bezongen, beschreven, aanbeden en van onbesproken gedrag, gelijk een prachtige, charmante dame. Buitenplaats Postwijck is één van de weinig goed bewaarde, monumentale panden, aan het riviertje de Angstel, tussen Abcoude en Baambrugge.

Dichter-schrijver van de 'Buitenplaatsen langs den Amstel', C. Tijssen, schreef omstreeks 1719:

“Van Sevenhuyzen, ach verschoon mijn zwak vermogen,

Zoo 'k “Lang-verzwegen" niet bekroon naar zijn waardij

Opdat ik “Postwyck" groet met mijne Poezij,

Daar BOELEMA de rust ziet op het land verschijnen

En onder 't liefdelijk groen de zorg der stad verdwijnen,

O, “Postwyck", dat zoo groot zig in 't vierkant vertoond

En op Uw dakwerk met drie spitsen zijt bekroond,

Ten teken dat gij in Uw groene wandeldreven,

De blijdschap, liefde en rust doet met elkander leven,

Drie hemelgaven, die bij Uw aanminnigheid,

Uw schoonheid kronen met een dubbele Majesteit,

Het lustig voorhek geeft een ruim gezigt naar binnen,

Door streelend landvermaak, 'tgeen Postwyck steeds versierd.

Als Maja 't blijde feest van haren hoogtij vierd,

Daald zij op “Postwyck" neer met de allerreëlste bloemen,

Die flora immermeer in haren hof kan noemen,

Ten teken dat deez' plaats de kroon der tuinen spand,

En voor geen anderen zwigt aan Amstels Waterkant,

Bloei dan, o, “Postwyck"! Bloei om BOELEMA te onthalen,

Opdat Uw schoonheid en zijn naam blijft zegepralen,

Zo lang de Keizerin der steden vast zal staan!

En draagt de rijkskroon van Vorst MAXIMILIAAN"


Joan Vis sloot zich daar in 1930 bij aan. “Zoo was “Postwyck" 2 eeuwen geleden en zoo is het op den huidigen dag weer. Het is daarom altijd een gezocht en geliefd plekje geweest voor stedelingen en natuurliefhebbers." schreef hij in de November editie van Heemschut, maandblad van den Bond Heemschut.

In de 19e eeuw woonde Vrouwe Johanna Judith Zeelt (1780-1864) op Postwijck. Zij was de weduwe van Cornelis van IJsseldijk en dochter van de puissant rijke effectenmakelaar Wouter Zeelt. Bij leven organiseerde zij gebedsbijeenkomsten op Postwijck van "afgescheidenen" van de Nederlands hervormde kerk die zij ook veelvuldig financieel steunde. In haar testament schonk zij een deel van het grondgebied van Postwijck en geld voor de bouw van een kerk en school. De gereformeerde kerk Postwijck bestaat nog steeds.

Het fraaie verhaal gaat ook dat Lodewijk Napoleon, de door Napoleon Bonaparte benoemde koning van Holland (“iek ben oew konijn"), op doorreis naar Utrecht op Postwijck zou hebben verbleven.

Postwijck is rond 1650 in de typische bouwstijl van de gouden eeuw gesticht. Na 1929 is er weinig aan het exterieur van het huis gewijzigd, waardoor het huis er in grote lijnen uitziet als op een gravure uit 1730. Alleen werd het huis begin 1800 wit bepleisterd en werden de kruisvensters vervangen door schuiframen. Het interieur daarentegen is in de jaren 70 van de vorige eeuw ingrijpend veranderd, waardoor veel historische elementen verdwenen waren. Dat is nu in ere hersteld. De parkachtige tuin rondom het huis is begin 1800 vormgegeven als een Engelse landschapstuin in de traditie van Zocher.

In april 2015 is Buitenplaats Postwijck te Baambrugge door de familie Jansen aangekocht. In het voorjaar van 2015 in restauratie van het in- en exterieur van het landhuis voltooid. Vervolgens is Buitenplaats Postwijck in november 2015 als landgoed in de zin van Natuurschoonwet 1923 aangemerkt. Om het landgoed deels in haar eigen onderhouds- en retauratiekosten te laten voorzien is het plan opgevat om het aanwezige tuinhuis te renoveren tot oranjerie. Daarmee wordt beperkte commerciële exploitatie en charitatieve opstelling van de historische buitenplaats mogelijk